Mazury Cud Natury - finalista w NEW 7 WONDERS OF NATURE, czyli Mazury Cud Natury. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, co warto zobaczyć na Mazurach.


Wielkie Jeziora Mazurskie to olbrzymi zespół jezior pochodzenia polodowcowego.
Są wśród nich długie, wąskie i bardzo głębokie jeziora rynnowe, rozległe i niezbyt głębokie jeziora morenowe oraz jeziora zaporowe, które powstały na skutek zatamowania wałem morenowym wód spływających z lodowca
Wiele jezior połączonych jest całym systemem kanałów i tworzą doskonałą drogę wodną o długości 302 km2, która jest wykorzystywana dla celów turystycznych.

Kraina położona na wschód od Pojezierza Mrągowskiego.
Tu jest 1/4 zasobów wód jeziornych Polski.
Jeziora leżą na obszarze 486 km2 (ponad 15% powierzchni).
Największe jeziora to:
- Śniardwy zajmujące 11.383 ha,
- Niegocin,
- Mamry,
- Orzysz,
- najdłuższe jezioro w Polsce - Jeziorak (27, km).
Ponadto warto zobaczyć rezerwat źródła Łyny, z rzadką erozją wsteczna rzeki. Rezerwat Fuledzki Róg - ogromne głazowisko polodowcowe, przełom Będzianki - przykład górskiego krajobrazu na Mazurach.

Najbardziej znane miejscowości letniskowe: Giżycko, Mikołajki, Ruciane-Nida i Węgorzewo.
Na południe leży Puszcza Piska, zwana kiedyś Jańsborską, jest największą puszczą na Mazurach. Zajmuje 890 km.

Mazury to obok Suwalszczyzny, najzimnieszy rejon Polski, zwłaszcza zimą.
Zima trwa tu pełne 3 miesiące, czasami nawet dłużej.

Na tych terenach zaobserwowano ponad 350 gatunków ptaków. Wiele z nich przylatuje w czasie jesiennych i wiosennych przelotów.
W lasach żyją duże drapieżniki, jak orzeł przedni, orzeł bielik (którego sama widziałam w okolicy jeziora Tyrkło), kruki, orliki, sowy, puchacze, dzięcioły, szczygły, makolągwy a nawet tak rzadko spotykany dudek.
Na podmokłych terenach żyją coraz liczniej rozmnażające się kormorany, czaple siwe, bociany czarne i bociany białe, bąki, buczki, kurki wodne, bekasy, rybitwy, perkozy, dzikie kaczki i łabędzie, zimorodki (z racji ubarwienia, czasami nazywane mazurskimi papugami) i bardzo rzadko występująca kraska ( zwana też mazurskim kolibrem).

W jeziorach złowić można ryby, przepyszną sielawę i sieję ( zwłaszcza w Śniardwach).
Sieja jest niezwykłym reliktem polodowcowym.

Również warto się wybrać na leszcza, okonia, płcie, karasie, sandacze, szczupaki i liny.

A jak już niczego nie da się złowić, to napewno znajdą się uklejki, które przepysznie smakują dobrze usmażone w głębokim oleju, po obtoczeniu w mące i jajku " na chrupko" do zjedzenia z całym ogonkiem.

Czasami warto wybrać się na raki.
Pamiętam takie połowy o północy z latarką. Niesamowite przeżycie.
Nigdy nie uwierzyłabym, że raki piszczą gdy są gotowane.
Sama słyszałam ich przeraźliwy pisk. Choć muszę powiedzieć, że smakowały niesamowicie pysznie.

Może trudno uwierzyć, ale czasami udaje się upolować węgorze, sumy a także amury i tołpygi.
W rzekach pływa pstrąg tęczowy oraz lipienie, brzany, leszcze.

Read More......

Konkurs New 7 Wonders of Nature. Mazury Cud Natury.

Mazury Cud Natury

Read More......

Mazury - Masurian Lakeland, trochę historii.Mazury to region geograficzno - historyczny, w skład którego wchodzą:
Wielkie Jeziora Mazurskie (na terenach województwa warmińsko - mazurskiego).
We wczesnym Średniowieczu tereny dzisiejszych Mazur zamieszkiwali Prusowie.
Od XIII wieku do 1525 roku należały do państwa krzyżackiego. (od 1466 było lennem Korony Polskiej), W latach 1525-1701były częścią Prus Książęcych (od 1657 niezależnych od Polski) a potem jako część Prus Wschodnich..
W XIV - XVII wiekach Mazury były zasiedlane przez drobną szlachtę i chłopów z Mazowsza..
Najbardziej zwarte osadnictwo polskie (kolonizacja mazurska)sięgało w pobliże Morąga, poza granicę Warmii w okolice Kętrzyna, Węgorzewa i Gołdapii.
Administracja pruska określała te tereny jako polskie starostwa (die polnischen Amter.
W latach 1708-09 dżuma zabiła 200.000 osób (1/3 ludności Mazur). Wtedy to najprawdopodobniej wyginęli ostatni potomkowie Prusów.
Przez wiele lat tereny te prześladowały liczne choroby lub klęski urodzaju. Dopiero w II połowie XIX wieku powoli zaczęły poprawiać się warunki życia.

Nazwa Mazury pojawiła się w I połowie XIX wieku. Wcześniej na te tereny mówiono powiaty polskie, a ludność nazywano pruskimi Polakami lub polskimi Prusakami.

Mazurzy zachowali polski język i obyczaje. Byli wyznania ewangelicko-augsburskiego.

N a Mazurach znajdowali schronienie, prześladowani gdzie indziej protestanci a w XIX wieku pojawili się na terenach Puszczy Piskiej rosyjscy starowiercy.

Read More......

Prusy i Krzyżacy, Grunwald


Prusy to kraina historyczna nad Bałtykiem, między dolnym Niemnem a Dolną Wisłą.
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą sprzed 14-15 tysięcy lat.
W Średniowieczu mieszkały tu ludy Prusów, do których należały terytoria plemienne: Pomezania, Pogezania, Warmia, Sambia, Nadrowia, Galindia, Barta i Natangia.
Po podboju krzyżackim rozszerzyły się o terytoria Jaćwingów, Sudowię, która ciągnęła się od dzisiejszego Ełku aż do Niemna.
Plemiona Prusów nigdy nie utworzyły jednego państwa
Od X wieku Piastowie dążyli do chrystianizacji Prus, jednak nieudana misja Św. Wojciecha ( zginął w 997 roku) oraz Św. Brunona z Kwerfurtu (zginął w 1009 roku) oraz próby podboju w XI wieku zakończyły się niepowodzeniem.
W celu powstrzymania odwetowych najazdów Prusów na polskie Mazowsze, książę Konrad I Mazowiecki w 1226 roku sprowadził na ziemię chełmińską Zakon Krzyżacki, który szybko rozpoczął tworzenie własnego państwa. Od 1309 roku stolicą tego państwa został Malbork.
Rozwój kolonizacji przez osadników niemieckich a potem polskich spowodował rozwój handlu, głownie z Mazowszem i i krajami bałtyckimi (głownie miastami hanzeatyckimi, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Królewiec.
Przez lata ciągnęły się wojny Polski z Zakonem Krzyżackim.
Do najbardziej znanych, dziś chętnie odtwarzanych należy bitwa pod Grunwaldem z 1410 roku.
Widowisko odbywa się 15 lipca każdego roku.
Nie w samej wsi Grunwald ale 2 km od niej na tzw. Wzgórzu Zwycięstwa. Na polu bitwy znajduje się wielki pomnik - metalowe chorągwie
W 2010 odbędzie się historyczna rekonstrukcja bitwy z okazji 600 lecia bitwy pod Grunwaldem.
I jak co roku Polacy i Litwini zwyciężą!

Read More......

Warmia


WARMIA, kraina w dorzeczu Łyny i Pasłęki.
Pierwotnie na terytorium Warmii, wzdłuż Zalewu Wiślanego zamieszkiwało plemie Warnów.
Około 1237 -1242 Warmia została podbita przez Krzyżaków.
W 1243 z ziem Warmii utworzono dominium warmińskie, ustanowione przez Papieża. Wkrótce nazwa dominium przyjęła się dla całej Warmii.
Władzę wtedy nad tymi terenami sprawowali biskupi warmińscy i kapituła warmińska.
Ostateczne granice Warmii określone zostały w 1375 roku, ze stolicą w Braniewie, a od 1341 w Ornecie, a od 1350 w Lidzbarku Warmińskim.
1/3 terytorium dominium warmińskiego stanowiło również część kapituły katedralnej we Fromborku.
Wielu biskupów warmińskich zasłużyło się dla polskiej kultury. M.in. J. Dantyszek, S. Hozjusz, M. Kromer, I. Krasicki. Kanonikiem fromborskim był również Mikołaj Kopernik
Od XVII wieku biskupu używali tytułów książąt biskupów warmińskich.
Formalnie biskupi sprawowali władzę niezależnie ale w rzeczywistości zależni byli od Krzyżaków.
W XIII wieku zaczęła się kolonizacja niemiecka, a w XIV wieku osadnictwo mazowieckie, drobnej szlachty i chłopstwa, podobnie jak na Mazurach.
W 1466 roku warmińskie dominium, zwane też księstwem warmińskim lub po prostu Warmią, weszło w skład Rzeczpospolitej i tradycyjnie uznawano je za część Prus Królewskich, zachowało również pewien rodzaj samodzielności.
W 1772 roku dominium warmińskie przestało istnieć wraz z I rozbiorem Polski. Znalazło się w zaborze pruskim.
Mimo germanizacji Warmiacy zachowali więź z Polską. Od 1886 roku wydawali "Gazetę Olsztyńską", która popierała tworzenie stowarzyszeń polskich.
Po I wojnie światowej 11.VII 1920 roku przeprowadzono na Warmii, Mazurach i Powiślu plebiscyt. W efekcie Warmia pozostała w granicach Niemiec.
1 IX 1939 roku Niemcy zlikwidowali całkowicie polskie organizacje na Warmii, osadzając wybitnych działaczy w więzieniach i obozach koncentracyjnych.
Od 1945 roku Warmia należy do Polski.

Read More......

Województwo warmińsko - mazurskie

Województwo warmińsko - mazurskie powstało w 1999 roku w styczniu w północno - wschodniej części Polski, w granicach:
- na północnym - zachodzie Zalew Wiślany ( Morze Bałtyk)
- na północy graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
- na wschodzie z województwem podlaskim,
- na południu z województwem mazowieckim,
- na zachodzie z kujawsko - pomorskim i pomorskim.
Powstało z 4 województw - olsztyńskiego, części elbląskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.
Zajmuje powierzchnię 24.203 k2 i jest 4 pod względem wielkości w Polsce.
Mieszka tu ponad 1 milion ludzi.
Ale występuje tu najniższe zaludnienie w Polsce - około 60 mieszkańców na 1km2.

Największe miasta:
- Olsztyn - stolica województwa,
- Elblag, Elk.
Województwo dzieli się na 2 powiaty grodzkie, 19 powiatów ziemskich i 116 gmin.
Głownie ma charakter rolno-przemysłowy, z rosnącym udziałem turystyki.

Krajobraz młodoglacjalny z dominującymi pojezierzami, wzgórzami moren czołowych (do wysokości 219 m), jeziorami polodowcowymi, głęboko wciętymi korytami rzek.
Największe Pojezierza to:
- Pojezierze Iławskie,
- Pojezierze Olsztyńskie,
- Pojezierze Mrągowskie,
- Pojezierze Ełckie,
- Kraina Wielkich Jezior Mazurskich.

Na północy Nizina Staropruska z nieckowatym obniżeniem (do 100m)

Równiny:
- Równina Sępopolska,
- Równina Ornecka,

Wzniesienia Górowskie, to odizolowane wzgórza morenowe o wysokości do 216 m.n.p.m.
Równie wysoko wyrasta Wysoczyzna Elbląska (196 m).
Najwyższą jest Dylewska Góra (312m), potem Garb Lubawski (ponad 100m) i Wzgórza Szeskie (309m).

Klimat:
dość chłodny i wilgotny z krótkim okresem wegetacyjnym ( 205-190dni) dużymi opadami ( od 600 do ponad 700 mm).

Na terenie Województwa znajdują się źródła wielu rzek:
- Szkwy,
- Omulwi,
- Wkry (dorzecze Narwi),
- Drwęcy,
- Osy (dorzecze Wisły),
- Łyny (dorzecze Pregoły),
- Pasłeki (ujście do Zalewu Wiślanego),

Ponad 1000 jezior polodowcowych, z największym:
- Śniardwy,
- Mamry,
- Jeziorak.

Kanał - Ostródzko - Elbląski łączy dorzecze Wisły z Zalewem Wiślanym.

Gleby - średnio i słabo urodzajne, z przewagą brunatnoziemnych i bielicoziemnych, wytworzonych z glin i piasków.
W okolicy Reszla i Kętrzyna występują, czarne ziemie i ziemie bagienne.

Lasy, przeważnie sosnowe i świerkowe zajmują 30% powierzchni województwa.
Znajdują się tu przepiękne puszcze:
- Puszcza Piska,
- Lasy napiwodzkie,
- Puszcza Romincka.

Lasy i jeziora to ostoja wielu zwierząt:
- łoś,
- ryś,
- bóbr,
- wydra,
- gronostaj,
- żółw,
- kormoran,
- żuraw,
- cietrzew,
- czapla siwa,

Najczystsze województwo w Polsce z najniższą emisją spalin, gazów i ścieków, jest Zielonymi Płucami Polski.
Obszary chronione obejmują ponad 50% powierzchni całego Województwa:
- 7 parków krajobrazowych,
- Rezerwat Biosfery Jezioro Łuknajno (ostoja łabędzie niemego).

Te wszystkie zalety sprawiają, że tereny województwa są chętnie odwiedzane przez turystów.
Rozrastająca się baza noclegowa (około 100.000 miejsc, głownie sezonowych), zwłaszcza na Pojezierzu Mazurskim, które odwiedzane jest zwłaszcza w sezonie przez blisko 2 miliony turystów rocznie.
Największa baza żeglarska w Mikołajkach czy kajakowa - Krutynia, turystyka jeździecka (Kadyny), wędkarska, narciarska (Góra Krzyżowa w Lidzbarku Warmińskim, Piękna Góra k. miasta Gołdap), baza agroturystyki, myślistwa.

Jedną z atrakcji jest zabytkowy Kanał Elbląsko-Ostródzki.
Zabytki:
- zamek we Fromborku,
- zamek w Nidzicy,
- kompleks bunkrów niemieckich w Gierłoży, z kwaterą Hitlera,
- skansen w Olsztynku,
- Sanktuarium w Świętej Lipce.

Dodatkową atrakcją są:
- Picnic Country w Mrągowie i Kabaretowy w Lidzbarku Warmińskim.

Read More......
Blog Widget by LinkWithin