Mazury - Masurian Lakeland, trochę historii.Mazury to region geograficzno - historyczny, w skład którego wchodzą:
Wielkie Jeziora Mazurskie (na terenach województwa warmińsko - mazurskiego).
We wczesnym Średniowieczu tereny dzisiejszych Mazur zamieszkiwali Prusowie.
Od XIII wieku do 1525 roku należały do państwa krzyżackiego. (od 1466 było lennem Korony Polskiej), W latach 1525-1701były częścią Prus Książęcych (od 1657 niezależnych od Polski) a potem jako część Prus Wschodnich..
W XIV - XVII wiekach Mazury były zasiedlane przez drobną szlachtę i chłopów z Mazowsza..
Najbardziej zwarte osadnictwo polskie (kolonizacja mazurska)sięgało w pobliże Morąga, poza granicę Warmii w okolice Kętrzyna, Węgorzewa i Gołdapii.
Administracja pruska określała te tereny jako polskie starostwa (die polnischen Amter.
W latach 1708-09 dżuma zabiła 200.000 osób (1/3 ludności Mazur). Wtedy to najprawdopodobniej wyginęli ostatni potomkowie Prusów.
Przez wiele lat tereny te prześladowały liczne choroby lub klęski urodzaju. Dopiero w II połowie XIX wieku powoli zaczęły poprawiać się warunki życia.

Nazwa Mazury pojawiła się w I połowie XIX wieku. Wcześniej na te tereny mówiono powiaty polskie, a ludność nazywano pruskimi Polakami lub polskimi Prusakami.

Mazurzy zachowali polski język i obyczaje. Byli wyznania ewangelicko-augsburskiego.

N a Mazurach znajdowali schronienie, prześladowani gdzie indziej protestanci a w XIX wieku pojawili się na terenach Puszczy Piskiej rosyjscy starowiercy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Blog Widget by LinkWithin