Prusy i Krzyżacy, Grunwald


Prusy to kraina historyczna nad Bałtykiem, między dolnym Niemnem a Dolną Wisłą.
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą sprzed 14-15 tysięcy lat.
W Średniowieczu mieszkały tu ludy Prusów, do których należały terytoria plemienne: Pomezania, Pogezania, Warmia, Sambia, Nadrowia, Galindia, Barta i Natangia.
Po podboju krzyżackim rozszerzyły się o terytoria Jaćwingów, Sudowię, która ciągnęła się od dzisiejszego Ełku aż do Niemna.
Plemiona Prusów nigdy nie utworzyły jednego państwa
Od X wieku Piastowie dążyli do chrystianizacji Prus, jednak nieudana misja Św. Wojciecha ( zginął w 997 roku) oraz Św. Brunona z Kwerfurtu (zginął w 1009 roku) oraz próby podboju w XI wieku zakończyły się niepowodzeniem.
W celu powstrzymania odwetowych najazdów Prusów na polskie Mazowsze, książę Konrad I Mazowiecki w 1226 roku sprowadził na ziemię chełmińską Zakon Krzyżacki, który szybko rozpoczął tworzenie własnego państwa. Od 1309 roku stolicą tego państwa został Malbork.
Rozwój kolonizacji przez osadników niemieckich a potem polskich spowodował rozwój handlu, głownie z Mazowszem i i krajami bałtyckimi (głownie miastami hanzeatyckimi, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Królewiec.
Przez lata ciągnęły się wojny Polski z Zakonem Krzyżackim.
Do najbardziej znanych, dziś chętnie odtwarzanych należy bitwa pod Grunwaldem z 1410 roku.
Widowisko odbywa się 15 lipca każdego roku.
Nie w samej wsi Grunwald ale 2 km od niej na tzw. Wzgórzu Zwycięstwa. Na polu bitwy znajduje się wielki pomnik - metalowe chorągwie
W 2010 odbędzie się historyczna rekonstrukcja bitwy z okazji 600 lecia bitwy pod Grunwaldem.
I jak co roku Polacy i Litwini zwyciężą!

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Blog Widget by LinkWithin